Wet- en regelgeving

Algemeen

De meeste wetten in de gezondheidszorg zijn gemaakt om de relatie tussen cliënten en zorgverleners goed te regelen, met als doel de relatie tussen cliënt en zorgverlener te verhelderen. Als cliënt heeft u naast rechten ook een aantal plichten.

WBGO

Als cliënt heeft u recht op informatie, deze zal  in begrijpelijke taal aan u worden uitgelegd. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren..

BIG

De wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) bevat regels voor zorgverlening. De BIG-wetgeving richt zich op de bevordering van de kwaliteit van de zorgverlening en de bescherming van de positie en rechten van de cliënt.
Verschillende titels die professionals kunnen hebben, zoals gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog, worden door deze wet beschermd. Deze titels mogen alleen gebruikt worden als er door een professional aan eisen van bekwaamheid en bevoegdheid is voldaan.

https://lvvp.info/nieuws/coronavirus-beleid-lvvp/

Op grond van het overheidsadvies schudden wij geen handen meer. Blijf bij koorts thuis – laat het ons wel even weten. Wij volgen het beleid van de LVVP, dit is onze beroepsvereniging, kijk op deze website voor meer informatie.