Werkwijze

Werkwijze

De behandelingen zijn onder te verdelen in 3 fasen:

  • Kennismaking en intake
  • Behandelfase
  • Afsluiting

Tijdens de intake wordt er kennisgemaakt en informatie verzameld om zo een juist beeld te krijgen over wat er aan de hand is. Op grond van de verzamelde informatie wordt er een diagnose gesteld en wordt er een behandel voorstel gedaan. Tijdens de intake kan aan u gevraagd worden of u vragenlijsten in wilt vullen, dit is dan een onderdeel van het diagnostisch proces. Mede aan de hand van de scores van de vragenlijsten kan het verloop of het effect van uw klachten gevolgd worden.

Na de kennismaking en intakefase volgt de behandelfase. In de behandelfase werkt u samen met uw behandelaar aan de klachten en problemen waar u hulp voor zoekt. In de behandeling wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van behandelmethodieken en behandelrichtlijnen die bewezen effectief zijn.

Afsluiting van de behandeling vindt plaats als uw klachten voldoende zijn verminderd en u zich weer sterk genoeg voelt om op eigen kracht verder te gaan; ook kan de behandeling afgerond worden als verdere verbetering uitblijft of niet haalbaar is.

https://lvvp.info/nieuws/coronavirus-beleid-lvvp/

Op grond van het overheidsadvies schudden wij geen handen meer. Blijf bij koorts thuis – laat het ons wel even weten. Wij volgen het beleid van de LVVP, dit is onze beroepsvereniging, kijk op deze website voor meer informatie.