Kosten

Kosten

De kosten voor behandeling worden jaarlijks door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgesteld en zijn afhankelijk van verschillende factoren:

 • Met verschillende ziektekostenverzekeraars heeft onze praktijk contracten afgesloten. Vraag altijd bij uw eigen ziektekostenverzekering na welke afspraken zij met onze praktijk hebben gemaakt en hoe het zit met de vergoedingen. U kunt hier natuurlijk bij ons ook naar informeren. In 2016 hebben wij contracten afgesloten met:
  -Zilveren Kruis zowel BGGZ als SGGZ
  -Menzis zowel BGGZ als SGGZ
  -CZ zowel BGGZ en SGGZ
  -Multizorg zowel BGGZ en SGGZ
  -VGZ zowel BGGZ als SGGZ
 • Op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)  kunt u zien wat de kosten van een GGZ-behandeling zijn, dit geldt zowel voor de BGGZ, inclusief onvolledig behandeltraject en overig zorgproduct (OZP), als voor de SGGZ. Mocht u zelf de behandeling betalen dan wordt eveneens het NZA tarief gehanteerd.
 • Waar u verder rekening mee dient te houden is het wettelijk eigen risico dat iedere verzekerde per jaar heeft. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld..
 • Annuleren afspraak: zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaats gevonden. Bent u plotseling verhinderd, belt u dan alstublieft af. Dit kan kosteloos tot 24uur voor uw afspraak, daarna geldt de hieronder genoemde
  ‘no show’ regeling.
 • No show: Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt namelijk geen ‘no show’.  De kosten hiervoor bedragen 70euro voor een geplande afspraak van 45 minuten. 

 

 

https://lvvp.info/nieuws/coronavirus-beleid-lvvp/

Op grond van het overheidsadvies schudden wij geen handen meer. Blijf bij koorts thuis – laat het ons wel even weten. Wij volgen het beleid van de LVVP, dit is onze beroepsvereniging, kijk op deze website voor meer informatie.